Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 12.4.2011