Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 12.5.2009