Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 13. augusta 2013