Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 13.4.2010