Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 13.8.2008