Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 14. októbra 2013