Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 14.12.2007