Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 14.12.2007

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 14. decembru 2007 (rtf)

 

Analýza súčasného stavu kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne a návrh systémových riešení na zvýšenie efektívnosti kontrolnej činnosti

(Materiál je publikovaný  pri zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne zo dňa 27. 11. 2007)

  

Informácia o vybavovaní žiadostí o dôchodok v roku 2007 (rtf)

Štatistika doručených žiadostí a počtu vydaných rozhodnutí (pdf)

 

Informácia o zmluvných vzťahoch Sociálnej poisťovne, ktoré zakladajú nároky na čerpanie rozpočtu správneho fondu Sociálnej poisťovne v budúcich rokoch


Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Tabuľky k informácii o vývoji pohľadávok (pdf)

 

Návrh na zmeny a doplnenia pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne (rtf)

 

Návrh súťažných podkladov a návrhy oznámení o vyhlásení verejného obstarávania do publikačného úradu EÚ a do VVO v rámci nadlimitnej verejnej súťaže na predmet zákazky – výroba špeciálnych tlačív pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne

Súťažné podklady (rtf)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (rtf)

 

Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2008 (rtf)


Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)