Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15. apríla 2014