Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15. decembra 2014