Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15.12.2009