Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15.2.2011