Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 15.4.2008