Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 16. februára 2016