Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 16. februára 2021