Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 16.2.2010