Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 17. apríla 2018