Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 17. apríla 2018

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 10. aprílu 2017


2.

 


3.
Informácia o poberateľoch dôchodkov (prírastok, úbytok)

4.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až február 2018


5.

none Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017


6. none Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017

7.

none Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017


8.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


9.

none Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni


10.

none Informácia o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne v roku 2017


11.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota


12.

Rôzne


 

none Pozvánka a program

none Zápisnica