Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 17. júna 2014