Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 18. augusta 2015