Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 18. augusta 2020