Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 18. februára 2014