Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 18. februára 2020