Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 18.10.2011