Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 19. 2. 2008