Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 19. augusta 2014