Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 19. augusta 2014

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 18. augustu 2014


2.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za mesiace január až jún 2014


3.

Návrh na prerokovanie návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok podľa §149 ods. 12, §293s, §293ak zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka


4.

Návrh na prerokovanie návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok podľa §149, §293bd, §293cd zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka


5.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


6.

 Informácia o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO


7.

Informácia o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek


8.

Návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „priame rokovacie konanie“ na predmet zákazky „Poskytovanie služieb podpory Microsoft Premier Support“


9.

Návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „priame rokovacie konanie“ na predmet zákazky „Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM“


10.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne“


11.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM“


12.

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „užšia súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka a inštalácia sálového servera, súvisiacej technológie zálohovania a softvérového vybavenia vrátane poskytovania súvisiacich služieb“


13.

Návrh oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „priame rokovacie konanie“ na predmet zákazky „Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie“


14.

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves


15.

Rôzne


   Zápisnica zo zasadnutia