Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 19. februára 2019