Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 19. februára 2019

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 12. februáru 2019


2.

3.

none Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2018


4.

none Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k Správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2018


5.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2018


6.

Analýza vývoja nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti


7.

Návrh postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2019


8.

Informácia o správnom výkone v podmienkach Sociálnej poisťovne


9.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


10.

Informácia o činnostiach Sociálnej poisťovne v súvislosti s príjmami od EAO za rok 2018


11.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota


12.

Rôzne

  • 12.1
    Súhrnná informácia o poskytovaní nemocenskej dávky materské iným poistencom


 

none Pozvánka a program

none Zápisnica