Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 20. apríla 2021