Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 20. augusta 2019