Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 20. februára 2018