Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 20. februára 2018

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 19. februáru 2018


2.

3.

4.

none Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k Správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017


5.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2017


6. none Informácia o úprave rozpisu rozpočtu správneho fondu na rok 2018

7. none Analýza vývoja nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti

8.
Návrh postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2018

9.

none Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne


10.

Informácia o činnostiach Sociálnej poisťovne v súvislosti s príjmami od EAO za rok 2017


11.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


12.

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota


13.

none Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Liptovský Mikuláš


14.

Rôzne


 

none Pozvánka a program

none Zápisnica