Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 20. októbra 2014