Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 20.09.2011