Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. apríla 2017