Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 21. apríla 2020