Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 21. apríla 2020

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 9. aprílu 2020


2.

none Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2019


3.

none Informácia o vyplácaných dôchodkoch (prírastky, úbytky) v roku 2019, vrátane informácie o počte poberateľov minimálneho dôchodku od zavedenia tohto inštitútu


4.

none Vývoj nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti


5.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až február 2020


6.

none Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019


7.

none Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019


8.

none Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019


9.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


10. 

none Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2019 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni


11. 

none Informácia o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne v roku 2019


12. 

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, ústredie


13. 

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, ústredie – Nevädzová 10


14. 

none Návrh postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota


15. 

 Opatrenia a postupy Sociálnej poisťovne počas mimoriadnej situácie


16. 

 Rôzne


 

none Pozvánka a program
none Zápisnica