Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. augusta 2018