Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. februára 2017