Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. februára 2017

1.

none   Voľba podpredsedov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých zástupcami reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupcami reprezentatívnych združení zamestnávateľov


2.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 20. februáru 2017


3.

none Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2017


4.

none Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za II. polrok 2016


5.

none Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2016


6.

none Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k Správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2016


7.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2016


8.
Návrh postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2017

9.
Informácia o činnostiach Sociálnej poisťovne v súvislosti s príjmami
od EAO za rok 2016

10.
Informácia o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti

11.
Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

12.

13.

14.
Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky „Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu“

15.
none Rôzne

 

none Pozvánka a program

none Zápisnica