Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. júna 2016