Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21. júna 2016

1.

 Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 20. júnu 2016


2.

 Informácia o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne v roku 2015


3.

 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2015 a plnenie akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni


4.

 Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až máj 2016


5.

 Informácia o činnostiach Sociálnej poisťovne v súvislosti s príjmami od ekonomicky aktívneho obyvateľstva


6.  Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

7.

 Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM“


8.

 Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne“


9.

 Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „Verejná súťaž“ na predmet zákazky „Pozáručný autorizovaný servis sieťových bezpečnostných zariadení na ochranu vonkajšieho perimetra“


10.

 Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota


11.

Rôzne

 

Informácia o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti 

Ostatné