Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21.10.2008