Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21.10.2008

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 21. októbru 2008 (rtf)

 

Informácia o zabezpečení informačných a poradenských služieb pre klientov Sociálnej poisťovne

 

Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy na poskytovanie technickej podpory pre databázové, zálohovacie a vývojové softvérové produkty spoločnosti IBM

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Tabuľky k vývoju pohľadávok (pdf)

 

Informácia o komplexnom vyhodnotení uplatnenia odpustenia povinnosti platiť penále (rtf)

 

Návrh na prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. 1 uzatvorenej dňa 29. júla 2008


Návrh na prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok  č. 2 uzatvorenej dňa 18. augusta 2008

 

Návrh na prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. 3 uzatvorenej dňa 29. júla 2008

 

Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne

 

Návrh na prerokovanie návrhu na odvolanie riaditeľa sekcie ekonomiky a riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa v Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave a vymenovanie riaditeľa sekcie ekonomiky a riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa v Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave

 

Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)