Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21.6.2011