Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 21.9.2009