Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 22. augusta 2017