Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 22. augusta 2017

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 21. augustu 2017


2.

3.

none Návrh Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne


4.

Bilančný rozdiel dôchodkového poistenia bez transferu zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Štátnych finančných aktív a vykrývania deficitu základného fondu starobného poistenia


5.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až jún 2017


6.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


7.

Informáciu o záveroch pracovnej skupiny zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnej poisťovne ohľadom pokutovania subjektov vydávajúcich oprávnenia samostatne zárobkovo činným osobám a o stave a pripravenosti Registra právnických osôb v súvislosti s dopadmi na sociálne poistenie


8.

Súhrnná správa o koncepcii rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


9.

none Návrh postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Košice


10.

 Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky „Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky“


11.

none  Návrh na odvolanie a schválenie tajomníčky Dozornej rady Sociálnej poisťovne


12.

 Rôzne


 

none Pozvánka a program

none Zápisnica