Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 22. júna 2015